EU kontroll frist2023-10-13T08:56:12+00:00

EU kontroll frist – vet du når den er?

Ser når fristen er for neste eu kontroll og få en påminnelse 60 dager før – helt gratis.

Se hvem som eier bilen

EU kontroll frist?

Ikke glem eu kontrollen

We boost our clients to get more sales

Eu kontroll frist?

EU-kontrollfristen, eller fristen for Periodisk Kjøretøykontroll (PKK) som det ofte kalles i Norge, er en fastsatt dato hvor et kjøretøy må ha gjennomgått og bestått en teknisk kontroll. Denne kontrollen er obligatorisk og har som mål å sikre at kjøretøyet oppfyller de grunnleggende kravene til sikkerhet og miljø.

Fristens betydning

Å overholde fristen for EU-kontroll er essensielt av flere grunner:

Sikkerhet: Det sikrer at kjøretøyet er i en tilstand som er trygg både for fører, passasjerer, og andre trafikanter.

Lovgivning: Det er et lovpålagt krav, og manglende overholdelse kan resultere i bøter.

Forsikring: I noen tilfeller kan forsikringsselskaper kreve at kjøretøyet er godkjent i EU-kontroll som en forutsetning for gyldig forsikring.

Fastsettelse av frist

Fristen for EU-kontroll er basert på kjøretøyets registreringsnummer og varierer fra land til land innenfor EU og EØS. I Norge, for eksempel, er fristen for personbiler (kategori M1 med tillatt totalvekt på inntil 3,5 tonn) satt basert på siste siffer i registreringsnummeret. Hvert siffer korresponderer med en bestemt måned i året når kjøretøyet må kontrolleres.

Sjekke fristen

Du sjekker enkelt når fristen på din bil er med sjekk eu kontroll. Du kan også motta varsler via SMS eller e-post som en påminnelse om den kommende fristen.

Bestilling av time

Når fristen nærmer seg, er det kjøretøyeierens ansvar å bestille tid for EU-kontroll hos en godkjent kontrollstasjon. Det er viktig å planlegge dette i god tid for å sikre at kontrollen blir gjennomført innen fristen og for å ha tilstrekkelig tid til eventuelle reparasjoner som måtte være nødvendige for å bestå kontrollen.

Etter kontrollen

Hvis kjøretøyet består kontrollen, vil det bli registrert som godkjent i det nasjonale kjøretøyregisteret. Skulle det derimot ikke bestå, vil eieren typisk ha en viss periode på seg til å utbedre de påpekte manglene og deretter fremstille kjøretøyet for en etterkontroll.

Enkelt søk

Finn all informasjonen om EU kontroll og kjøretøy – alt du trenger er registreringsnummeret på bilen.

Raskt svar – helt gratis

Få svar på alt du lurer på om bilen din på et par sekunder, helt uten kostnad.

Nyheter

Se neste EU kontroll frist – slipp problemer.

Denne tjenesten lar deg sjekke neste eu kontroll frist – uten kostnad. Du kan også sette opp en påminnelse før neste frist.

Se hvem som eier bilen